Katy Gómez - junyfotografic

Go to content

Main menu:

Exposicions

Fotògrafs

12 HORES AL LOUVRE

Katy Gómez

Del 31 de maig  al 30 de juny

Espai d'exposició
Planta superior del Mercat Municipal

12 hores al Louvre

El Museu, el seu entorn i la seva vida és una temptació fotogràfica que ha cristal·litzat en l’exposició 12 hores al Louvre. Els paisatges d’accés a l’esplanada, la mateixa esplanada, la genial piràmide de Pei, icona emblemàtic d’inserció de modernitat en un entorn històric, que ressalta l’obra antiga mitjançant un element geomètric simple i transparent. La reorganització dels espais sota la piràmide inundats de llum que atreu la pròpia piràmide, el centre comercial sota l’Arc del Carrusel amb la seva famosa Pyramide Inversée, les lluernes, els jocs de llums i ombres, de simetries, de textures, i perspectiva ... ha reforçat la meva necessitat d’elogiar les ombres i reverenciar els llums embolicada entre obres d’art, bellesa i emoció.12 horas en el Louvre

El Museo, su entorno y su vida es una tentación fotográfica que ha cristalizado en la exposición 12 horas en el Louvre. Los paisajes de acceso a la explanada, la propia explanada, la genial pirámide de Pei, icono emblemático de inserción de modernidad en un entorno histórico, que resalta la obra antigua mediante un elemento geométrico simple y transparente. La reorganización de los espacios bajo la pirámide inundados de luz que atrae la propia pirámide, el centro comercial debajo del Arco del Carrusel con su famosa Pyramide Inversée, los lucernarios, los juegos de luces y sombras, de simetrías, de texturas, y perspectiva…ha reforzado mi necesidad de elogiar las sombras y reverenciar las luces envuelta entre obras de arte, belleza y emoción.
Back to content | Back to main menu